Vysoušení staveb a vysoušení zdiva - O nás

Vysoušením objektů se zabýváme již 10 let. Za tuto dobu jsme získali celou řadu cenných zkušeností, včetně těch z kritického období povodní v roce 2002. Vysoušeli jsme ve více než 100 objektech od bytů, domků, škol, bank a obytných domů až po stavby, komerční objekty a haly. Mnoho klientů si vysoušeče vypůjčilo opakovaně a doporučilo nás svým přátelům a známým.

Vysoušení dokončovaných novostaveb a objektů v rekonstrukci

Blíží se termín předání stavby a omítky jsou stále vlhké? Požadují podlaháři vysušený beton? Ať jste stavební firma nebo soukromý stavebník, pomůžeme vám vyřešit problém s vysušením dokončovaného díla. Odvlhčovače jsou tím pravým řešením pro vás, dovezeme je po dohodě přímo na Vaši stavbu.

Odvlhčovače se osvědčily i při vysoušení monolitických betonových staveb.

Vysoušení objektů vytopených či vyplavených

Pomůžeme vám odstranit následky zaplavení nebo vytopení vašeho objektu. Podstat spočívá v odvlhčování vzduchu v postižených prostorách, díky čemuž dojde k šetrnému prosychání stěn a podlah. Je to osvědčený způsob, jak uvést do provozuschopného stavu např. prostory postižené havárií vodovodu. Dále je tato metoda vhodná především v případech, kdy nelze kvůli špatnému počasí a nízkým venkovním teplotám využít k vysoušení obvyklé topení a větrání. Zároveň je tato metoda výrazně účinnější.

Je důležité mít na paměti, že během zimního období hrozí reálné nebezpečí, že vlhkost v nedostatečně proschlých stěnách zmrzne a ve zdivu vzniknou trhliny. Stejně nežádoucí je také vznik plísní. I z tohoto důvodu je vhodné odstranit náplavy a nečistoty, otlouci vlhké omítky a především nainstalovat odvlhčovací přístroje ihned po opadnutí vody. Ty následně zbaví prostory vlhkosti a dosuší zdivo až do stádia, kdy je možné provést finální stavební práce.

Vysoušení ostatních vlhkých objektů

Kromě výše zmíněných případů vám pomůžeme také při:

  • dosoušení prodejen a skladů ve starší zástavbě
  • vysoušení sklepů, suterénních prostor a rekreačních objektů
  • udržování vlhkosti v archivech, depozitářích apod.

Některé námi vysoušené objekty

vysoušené objekty vysoušené objekty vysoušené objekty vysoušené objekty